, !    

, 3- , 2- , 2- , , BIG1-2-3 BIS!
- . " ". 67.5 . 53. 15.5. , , .

/.-5. -6/-1| K-1| C-1
-

-

/ / OK-2

* * * -1 kc-1

-1 KC-1

.

-1

-2 -7 IB-4

2- best-big-3

.

-2/3/IB--2..-1

.

 


" 2010" 2- 2- 2-
. 72 16.5 ()

/.-5. -6/ BIG-1-2-3

-

-

CFC-2 CACIB-

.

-3 CACIB .

. .

2.

lytar zhegira

gret vik

dzhina lytar

 


3-.2- .2-.2-.2-.2-BIG-1 BIS-3

... . ..-11.1

.

. . ...1

2..

2- . 1.-2

. . .

.. ....

...-1.-1.

....-1

-1..-1

-1

 


BIG-2
-74 17 , ,

3- 2- 2-

-

-

CFC-2 CACIB-

.

-3 CACIB .

. .

2.

lytar zhegira

gret vik

 


3- 2- 2-

-

-

CFC-2 CACIB-

.

-3 CACIB .

. .

2.

lytar zhegira

gret vik

 


68

3- 2- 2-

-

-

CFC-2 CACIB-

.

-3 CACIB .

. .

2.

lytar zhegira

gret vik

 


3- 2- 2-

-

-

CFC-2 CACIB-

.

-3 CACIB .

. .

2.

lytar zhegira

gret vik